Commercial
LIVE00:00/00:00
comment
Comment
access_time
End of the game
 -  ends 
refresh
Overtime
swap_horizontal
Penalties
highlight_off
Penalty 
Nr.  
access_time
End of period 
access_time
Start of period 
star
 -  
Nr.  
Admin Olle Karstorp 

Svaren å frågorna kommer i skrift i utvärderingen

Admin Olle Karstorp 

Tack Cecilia,

Cecilia Söderström 

Tack för ett mycket bra webinar. Kunniga och samtidigt lättsamma talare. Intresserad av svaren på frågorna

Anna M 

Jag vill gärna också ha svaren på frågorna skickade till mig.

Elin Tinglöf 

Tack så mycket :) Skicka gärna ut frågor och svar till alla

Ann-Sofie Hacksell 

Jag tar gärna alla svaren på frågorna. Tack för ett bra webbinarium

Admin Olle Karstorp 

Tack för att ni var med och för ert engagemang i chatten. Vi återkommer med svar på alla frågor mejlledes

Kit Johansson 

Kan ni inte sammanställa en Q and A och skicka ut- många bra frågor som många verkar vara intresserade av att ta del av svaret på!

Veronica Lagerroth 

Tack för bra seminarium, jag tar också gärna del av samtliga frågor o svar om möjligt.

Ida Borneskog 

Tack för ett mycket bra webbinare! Jag tar också gärna svar på frågor om möjligt.

Peter Stark 

Mycket bra, proffsiga och tydliga föreläsare!

Ann-Britt Ösensson 

Tack, mycket bra

Vendela Martinac 

tack

Elander, Jolin 

Tack! Tar gärna emot alla svar.

Christina Ek 

Mycket bra! Tack!

Anna Grånäs Jakobsson 

Tack intressant!

Marie Olsson 

Jag tar också gärna alla svar!

Marie Vestberg 

Tack!

Anna M 

Tack så mycket!

Ronny Overgaard 

Tack så mycket.

Pia Öijermark 

Tack!!

Katarina Granstrand 

Tar också gärna del av samtliga svar. TACK för bra information!

Malin Gardikro 

Mycket informativt och väldigt proffsigt genomfört!

Malin Strömberg 

Bra jobbat! Tack!

Agnes Hållén 

Tack så mycket super bra!

Carina Swerlander 

Stort tack!

Marie Olsson 

Mycket proffisigt! Tack!

Linda Rämsberg 

Tack!

Admin Olle Karstorp 

Hej Ronny och Agnes. Japp, jag har noterat alla frågor som har ställts i chatten och ber anna svara på de frågor som vi inte hann med nu

Anneli Mattsson Fd Petersen 

Kan en arbetstagare kräva ersättning för hyra vid långvarit hemarbete?

Cecilia Wahlfrid 

Tar gärna också del av alla svaren! Ett mycket värdefullt seminarium idag! Tack!

Ronny Overgaard 

Tack för i dag, jätte bra upplagt

Marie Vestberg 

Vill också ta del av alla frågor och svar om möjligt

Elisabeth Werner 

Ni båda är väldigt professionella. Klarhet och tydlighet! Tack, tack, tack för idag. Kanonbra!

Suzanne Lundqvist 

Får vi alla ta del av svaren via mejl? Fler av frågorna är intressanta så det vore väldigt bra om det är möjligt.

Agnes Hållén 

håller med Ronny, maila gärna svar

Ronny Overgaard 

Kan ni maila svaren till alla deltagarna det är intressant för oss alla

Jenny Ovik 

Vi har en anställd som bor i skogen och har en väldigt dålig internetanslutning vilket försvårar arbete hemifrån.Det finns ingen möjlighet i dagsläget att bättra den kan vi då kräva att hen arbetar från kontoret trots att den anställde tillhör en riskgrupp?

Marie Svensson 

Vi är alla intresserade av svaren, inte bara Helen ;)

Marie Olsson 

Vill gärna veta svaret på Bellas fråga!

Bella Bergerud 

Vi har flera som jobbar både hemma och på kontoret och vi har tänkt att jobba såhär i 2-3 år framåt, så det är svårt att buda hem sina redskap på sin kontorsplats, hur gör man för att det man då köper till medarbetaren inte förmånsbeskattas? Måste inköpen göras av oss eller kan medarbetaren köpa själv och lämna in kvitto?

Helen Karlsson 

Mycket bra talare, proffsiga! Stort tack för idag!

Ronny Overgaard 

Det framgår även via FHM vilka som ingår i riskgrupp generellt

Admin Olle Karstorp 

Henrik, absolut. skicka ett mejl till mig på olle.karstorp@svensktnaringsliv.se så fixar jag

Malin Johansson 

Man pratar om vikten av att kontinuerligt stämma av med sina medarbetare. Vad är en lagom frekvens i dessa pandemitider

Henrik Boman 

Länken fungerade inte för min kollega. Finns det möjlighet att få seminariet utskickat som video i efterhand?

Margaretha Lindblom 

Om en medarbetare genom att sitta hemma och arbetar i datormiljö, sitter i möten mm där även partnern sitter hemma och jobbar och överhör information som kan vara känslig, tex om medarbetare eller företagsinfo mm - vad gäller där?

Lovisa Berglund 

Vi har en medarbetare i flera riskgrupper som vägrar arbeta hemifrån, jag tänker att personen har eget ansvar eller? Borde vi vara hårdare? Vi har rekommenderat alla att jobba hemma men inte ett krav.

Christer Berg 

Vem ansvarar för stöld- och inbrottsförsäkringar?

Christer Berg 

Hur fördelas försäkringar av utrustningar mm.

Susan Öman 

Om man har en medarbetare som lever med en person som tillhör en riskgrupp och som behöver besöka kunder. Vad gäller ,kan medarbetaren vägra att åka till kunder?

Admin Olle Karstorp 

Hej, alla frågor kommer att tas upp i sändningen alldeles strax.

Helen Karlsson 

Vid permanent hemarbete, där ett avtal har ingåtts mellan parterna. Anses då bostaden som en egen driftsenhet?

Helene Gustafsson 

Vem bedömer om någon medarbetare är i en riskgrupp?

Annika Tysk 

Är det möjligt att få se alla svaren på deltagarnas frågor ?

Anna Westerlund 

Bör arbetstagaren informera arbetsgivare när de flyttar sin hemarbetsplats till sommarställen, annan ort, arbetar från resor etc?

Maria Breitholtz Widlund 

Det laggar väldigt mycket och det blir föröjningar i 5-10 sekunder som gör att jag missar vad ni säger. Har ni möjlighet att göra en skriftlig sammanställning?

Viveca Wallqvist 

Om en medarbetare (i riskgrupp) rekommenderad att arbeta hemifrån upplever smärta på grund av bristfällig arbetsutrustning, har AG någon skyldighet att lösa situationen och i så fall inom vilken tid efter att uppmärksammats på problemet? Vad är rimliga lösningar?

Marie Vestberg 

Många av frågorna innefattar det jag själv undrar över, kan ni lägga ut frågor och svar sedan?

Merethe Norum 

Vid beordrat hemarbete, vilka rättigheter har arbetsgivaren till insyn i arbetsmiljön. Om medarbetaren vägrar denna insyn kan arbetsmiljöansvaret då skrivas bort. Kan parterna skriva egna avtal angående arbetsmiljöansvaret.

Jaqueline Johansson 

Skulle vilja ha svar på samma som Annika Viberud.

Annika Viberud 

Om vi som arbetsgivare inte kan säkra en arbetsplats som är till medarbetarens belåtenhet i hemmet kan vi då anse att det inte finns möjlighet att arbeta hemma och därmed indirekt beordra in till ordinarie arbetsplats?

Helen Karlsson 

En säljare ute på tjänsteresa som skadar sig utanför ordinarie arbetstid, på väg till flygplatsen hem från kundbesök gäller då TFA?

Peter Stark 

Arbetsgivaren bör då kanske även uppmuntra den anställde att se över sitt privata försäkringsskydd, detta då större risk för att skador inträffar när man jobbar hemma som inte kommer att omfattas av TFA.

dan pettersson 

Hur långt i förväg tidsmässigt kan man kräva av de anställda informerar sin arbetsgivare innan de går på distansarbete?

Linda Rämsberg 

Hej! Vi har medarbetare som arbetar åt kundföretag där kundföretaget säger att alla måste jobba HEMMA och inte från vårt kontor. Hur kan vi ställa oss till detta? Kan kundföretaget "förbjuda oss" att erbjuda medarbetarna att jobba från vårt kontor? De leder och fördelar det dagliga arbetet, men vi har ju huvudansvaret för arbetsmiljön.

Peter Stark 

Gäller AFA och TFA fullt ut för medarbetaren som jobbar hemma? Under "normal arbetstid" eller enbart när arbete utförs? Oavsett var skadan inträffar i hemmet?

Sofia Helge 

Hur kan företaget tänka om medarbetare vill ta hem höj- och sänkbara bord och kontorsstolar nu i Covid-19-tider och företaget uppmanar medarbetare att vara hemma? Vad är rimligt att företaget förser arbetstagarna med för utrustning?

Admin Olle Karstorp 

Malin, kan du utveckla din fråga något. Jag var uppmärksam på chatten och mindre på vad som sades just då du skrev

Peter Stark 

Ja, bra fråga, skulle ett olycksfall i hemmet kunna betraktas som en arbetsskada om man jobbar hemma?

Agnes Hållén 

Konkret vad kan AG ställa för ansvar på anställda om de arbetar hemifrån en frivillig basis? säg efter Covid och behovet/önskan av att arbeta hemmavid finns kvar

HR Ida Infront 

Hur behöver vi som arbetsgivare hantera försäkringar, för att medarbetare ska ha fullgott försäkringsskydd, vid hemarbete? Täcker AFA Försäkring och TFA detta?

Helena Wernegren 

Många har deltid på kontor och deltid i hemmet - vilket kan vara bra ur psykosociala skäl. Men - det är svårt att ha två fysiskt anpassade arbetsplatser ergonomiskt (skrivbord, stolar, skärmar etc) Hur ska man tänka då?

Malin Johansson 

Vad innebär löpande i dessa tider

Marie Olsson 

Vad gäller för att en hemarbetsplats inte ska förmånsbeskattas?

Annika Lindegren 

Kan vi som lösning till att någon som sitter hemma och arbetar och har ont i ryggen, säga att den ska komma in och arbeta på kontoret?

Maria Källström 

Vad är det för försäkring som gäller i hemmet, om något händer?

Maria Källström 

oj, ljudet går in i varandra....

Margaretha Lindblom 

Hur ska vi beakta en arbetsplats som är tillfälligt hemifrån som under Covid-19 till skillnad från att ha medarbetare permanent hemma? Är det ngn skillnad?

Mattias Åberg 

Hej! Har jag som arbetsgivare i nuläget - mot bakgrund av FHMs rekommendationer - rätt att beordra medarbetare att arbeta på den ordinarie arbetsplatsen, dvs inte hemma?

Carina Swerlander 

Hur säkerställer vi som arbetsgivaren att medarbetaren har en fysisk bra arbetsplats i hemmet?

Peter Stark 

Tack!

Kenneth Johansson-Modigh 

Vad gäller angående arbetsmiljöansvar när ett företag hyr in medarbetare (från ett konsultföretag) och inhyraren anvisar att det är arbete från hemmakontor som gäller exempelvis p.g.a. Covid-19?

Admin Olle Karstorp 

Hej Marie. Ja, det kommer den.

Marie Olsson 

Kommer inspelningen att vara tillgänglig senare via hemsidan?

Joakim VeenHuis 

Tack!

Ronny Overgaard 

Tack

Admin Olle Karstorp 

Välkomna

-