comment
Comment
access_time
End of the game
 -  ends 
refresh
Overtime
swap_horizontal
Penalties
highlight_off
Penalty 
Nr.  
access_time
End of period 
access_time
Start of period 
star
 -  
Nr.  
Monika Josefsson 

Som bakar och lagar lättare luncher detta gör att personalen handlar där ej ute i kaféerna

Anna-Lena Persson 

Tack till er för et t mycket bra seminarie

Thimmy Andersson 

Tack!!! Stort ämne...

Isa Wiman 

tack!

Dennis _ 

Stort tack för intressant och givande seminarie!

Monika Josefsson 

Kommunen säljer lunch på skolorna samt äldreboende till låga priser och konkurrerar med restauranger som inte kan hålla dessa låga priser ca 1/2 priset. Kommunen har också anställt en person som sköter ett kafé på stadshuset

Admin Olle Karstorp 

De sista frågorna som kommit ut nu kommer besvaras i efterhand. Ni får instruktion om var ni kan hitta dem. Nu är det bara tre minuter kvar av sändningen. Kul med alla frågor, ledsen att vi inte hann besvara alla.

Ika Hansdotter 

Tack för idag!

Kornelia Juhas Löfberg 

Södertälje kommun har ett företag som heter Telge Inköp och som tillhandahåller hjälp i at tta fram upphandlingar åt både Södertälje kommun samt övriga kommuner. Dem erbjuder även avtalsuppföljningar. För att få ekonomi i detta företag tar dem ut en 2% "administartionsavgift" på avtalsårsomsättningen från de företag som vinner upphandlingarna. Är detta ett förfarande som är ok? Här konkurrerar man med privata jurister, inte bara i Södertälje kommun utan andra kommuner också samt att kommunens bolag får Kickback från privata företag där Telge inköp agerar som upphandlare.

Admin Olle Karstorp 

Upphandlingsfrågor kommer besvaras separat i efterhand av vår expert inom upphandling.

Henrik F 

ytterligare förtydligande de har teckan avtal om försäljning ett avtal som fått klartecken i kommunfullmäktige

Stefan Gabrielsson 

Jag missade slutet på min tidigare fråga, hela frågan är: Får ett privat bolag och och en kommun eller kommunal nämd gemensamt upphandla en tjänst som kan avropas av såväl kommunen som nämnden som det privata bolaget?

Henrik F 

30% bebyggelsegrad skulle det stå

Anna-Lena Persson 

Turistbyrån i min kommun är direkt underställd kommunledningen.

Henrik F 

Vi har förvärvat, planlagt mark för handel, logistik samt lätt industri med bla enskilt huvudmannaskap men även 20% bebyggelsegrad som styrande, nu har kommunen direkt angränsande planlagt med 30% huvudmannaskap, kommunalt huvudmannaskap för vägar vatten och va, som grädde på moset tagit en kund med vilken vi kommit långt och tecknat avtal om försäljning till en prislapp motsvarande ca 1/3 av den vi etablerat och verifierat i ny värdering av kommersiell mäklare, får kommunen slå undan benen på en etablerad marknad?

Anna-Lena Persson 

Från mig igen

Dennis _ 

I vilken mån är det tillåtet för kommuner att som del av sin returhantering av avfall/ kompost/ jord/ massor även sortera dessa, eventuellt blandar till jord och skapar nya produkter som konkurrerar med det privata näringslivet. Det är stadigvarande verksamhet från kommunernas sida och vissa kommuner väljer själva att inte konkurrera som vi förstått beror på denna gråzon. Däremot är det flera kommuner som sin del av stadigvarande verksamhet för returhantering faktiska producerar upp nya färdiga produkter som konkurrerar både med grustag och jordtillverkare likväl som att de konkurrerar med butiker som säljer jord.

Stefan Gabrielsson 

Om en upphandlande enhet ställer ekonomiska villkor som sedan den vinnande leverantören tillåts att göra avsteg från, har de andra som lämnat anbud då rätt till skadestånd? Såvitt jag bedömer så sker det inte alltid att beställaren kontrollerar att leverantören följer alla villkoren i förfrågningsunderlaget

Katarina Ekelund 

Hur kan just camping vara ok, till skillnad mot annat. VAD styr det?

Fredrika Selinder 

Jag vill gärna komma i kontakt med alla som driver besöksnäringsverksamheter som har problem med snedvriden konkurrens då vi är hårt drabbade i Kungälv! Kontakta mig på facebook så berättar jag mer om tanken bakom en gemensam anmälan. Vi är flera aktörer som drabbas hårt av konkurrerande campingar.!

Hans Palmgren 

Flera kommuner driver verksamhet i Stiftelseform, främst inom besöksnäringen. Är det då likställt med kommunal regi?

Henrik F 

Får ett 100% ägt kommunalt fastighetsbolag ändra bolagsordning samt ägardirektiv och på samma fullmäktigemöte genomföra ett markförvärv med avsikt att bygga ett kontorshus på nästan 6000 kvm för uthyrning på en fullt fungerande hyresmarknad

Stina Nilsson 

Statliga distriktsveterinärerna som har fått kritik under flera år och nu senast svidande kritik av riksrevisionen. Jordbruksverket svarar bara med att kritiken gäller dokumentationen. Under tiden konkurrerar dem med privata aktörer med statliga medel med specialutrustning som inte behövs för djurskyddet akut. Hur sjutton gör man?

Stefan Gabrielsson 

Får ett privat bolag och och en kommun eller kommunal nämd gemensamt upphandla en tjänst som kan avropas av såväl kommunen som nämnden?

Anna-Lena Persson 

I den kommun jag bedriver verksamhet i, inom besöksnäringen med hotell, konferens, restaurang sedan 14 år. Kommunen är ganska liten. Turistbyrån väljer favoritpersoner och favoritföretag som får gratis marknadsföring i olika broschyrer och marknadskampanjer. Kommunen får provision till sin egen verksamhet från dessa företag om bokning sker vi a Turistbyrån. Detta påverkar oss negativt. Hur gör man för att få en ändring. Kommunledning vet om, men vågar inte agera?

Katarina Ekelund 

Vilka rättigheter har en kommun att bedriva campingverksamhet (inklusive ställplatser, dvs husbilarägares övernattningsmöjligher)?

Ika Hansdotter 

När en tvist drar iväg till rättegång och det förlikas innan det går upp i rätten. Kan det bli ett problem att det inte finns tillräckligt många fällande domar? Att det då inte syns att det händer mer ofta än det faktiskt gör?

Axel Ideström 

Hej! Får ett privat bolag tillsammans med en myndighet marknadsföra och sälja det privat bolagets tjänst i myndighetens namn?

Thimmy Andersson 

..medel och driver utskänkning av mat o dryck?

Thimmy Andersson 

museer, konserthallar, kultur "hus"/verksamheter som får miljoner av skattefinansierade

Ivo Winstedt 

Problemställningen i min fråga nedan gäller även andra kommuner än Göteborgs kommun.

Ika Hansdotter 

Vi har flera exempel på Regioner som gör upphandlingar med privata företag. De struntar i upphandlingen och köper och säljer tjänsten mellan varandra istället. Detta är oerhört provocerande och tungt att driva i rätten. Skadar relation, kostar pengar och enormt med energi.

Maria Sundqvist 

Hej! Är det ok för för ett landsting att sälja tjänster inom utbildning tex hjärtlungräddning till privata personer/aktörer

Ivo Winstedt 

Hej! I Göteborg har vi problem med att det kommunala parkeringsbolaget riktar in sig på sälja sina tjänster till privata markägare och därmed konkurrerar med oss privata privata parkeringsbolag. De gör det inte bara inom kommunen utan även över kommungränsen till fastighetsägare i Mölndal och Partille. Detta kan väl inte vara tillåtet?

Mats Hulen 

Är detta ok?

Mats Hulen 

Hej jag driver en camping och våran kommun har nu tänkt att driva en ställplats i närheten med en frivillig avgift.

Isa Wiman 

hej, säkert en fråga som flera kommer ställa- hur dokumenteras webinariet och får vi ta del av den?

Admin Olle Karstorp 

Hej Ika! Webbinariet kommer spelas in så det kommer gå att se i efterhand.

Ika Hansdotter 

Kommer det finnas någon form av dokumentation kvar efter webbinariet?

Ika Hansdotter 

Hej!

Admin Olle Karstorp 

Välkommen till chatten! Jag ser fram mot era frågor, om ni har frågor kan ni ställa dem redan nu. De kommer besvaras mot slutet av programmet.

Mats Hulen 

Hej

-