Commercial
LIVE00:00/00:00
comment
Comment
access_time
End of the game
 -  ends 
refresh
Overtime
swap_horizontal
Penalties
highlight_off
Penalty 
Nr.  
access_time
End of period 
access_time
Start of period 
star
 -  
Nr.  
Admin Olle Karstorp 

Tack för alla era frågor! Vi önskar er alla en trevlig helg! Presentationen skickas till er. Ellen kan som sagt kontaktas på ellen.heldahl@svensktnaringsliv.se.

Niklas Svennnn 

Tack för bra presentation !!

Niklas Svennnn 

Tack för bra presentation !!

Niklas Svennnn 

räknas back up i molnet som molntjänst

Marie Svensson 

Tack!

Niklas Svennnn 

räknas back i molnet som molntjänster

Niklas Svennnn 

räknas back i molnet som molntjänster

Marie Svensson 

Del...

Marie Svensson 

Cloud, stämmer det att Amerikanska bolag kan ta det av personuppgifter på servrar som finns i Sverige. Ex Amazon med servrar i Sverige. Hur klarar detta GDR?

Simen Didrichsen 

Kan jag skicka e-post till myndigheterna i efterhand för att få ett tidigare inlämnat anbud?

Admin Olle Karstorp 

Hej igen Jan, Ellen kan kontaktas på ellen.heldahl@svensktnaringsliv.se

Niklas Svennnn 

vad hände med ESPD-formulär och uteslutningsgrunder

Niklas Svennnn 

vad hände med ESPD-formulär och uteslutningsgrunder

Jan Arpi 

Inte helt klart från Ellens svar om erfarenhetskravet kan ha varit uppfyllt av en underleverantör om man inte med "förfoga över personalresurser" menar att de kan vara underleverantörs personalresurser.

Åsa Gustafsson 

Hur bedöms kvalitet? Det känns subjektivt och möjlighet att upphandlaren själv styr till viss leverantör

Admin Olle Karstorp 

Marie, vi tar upp din fråga i nästa frågebatteri.

Admin Olle Karstorp 

Ellen försöker besvara din fråga nu Jan.

Jan Arpi 

Ja Olle, det är en situation där beställaren ställer krav på tidigare specifik erfarenhet, t.ex. gällande viss utrustning.

Marie Svensson 

Har vi ngn risk om kommunen har felaktigt direktupphandlat oss?

Niklas Svennnn 

När det gäller skallkrav, ni säger skiv bara det som krävas, hur ska man kunna lägga till sina farenheter, orginastion och andra syrkor om det inte efterfrågas.er

Niklas Svennnn 

När det gäller skallkrav, ni säger skiv bara det som krävas, hur ska man kunna lägga till sina farenheter, orginastion och andra syrkor om det inte efterfrågas.er

Marie Svensson 

Vad har upphandlaren för möjlighet att be om förtydliganden om det är ngt som saknas?

mia lauren 

ofta finns det i samma fråga både ett kryssalternativ där man accepterar villkoret men också fritextalternativ där man måste beskriva hur man uppfyller villkoret. Om krysset och fritexten är motstridiga vilket svar gäller då i utvärderingen?

Admin Olle Karstorp 

Hej Jan, det den tidigare frågan rörde var en konkurrenssituation mellan en underleverantör (B) och företag (A) som båda lade anbud i samma upphandling. Vad du beskriver är en situation där beställaren ställer krav på tidigare erfarenhet. Eller missförstår jag dig?

Jan Arpi 

Apropå det Ellen sa om anbudsgivare ska få använda underleverantörer. Följande villkor från Trafikverket verkar strida mot detta: ”anbudsgivare ska ha genomfört minst en entreprenad av liknande uppdrag …. Med ”ha genomfört” avses att anbudsgivaren (företaget) själv har genomfört entreprenaden eller att företaget förfogar över personalresurser som i ansvarig ställning, har genomfört entreprenaden.

Frode Ettesvoll 

Det fremstår som svært uklart hvor den enkelte offentlige myndighet publiserer sine anbud. Finnes det ingen overordnet portal hvor disse samles, slik som doffin.no i Norge?

Simen Didrichsen 

När är myndigheten skyldig att gå ut med ett anbud snarare än att göra ett avtal direkt med leverantören?

Marie Svensson 

Ex färdtjänst upphandlas, kan man ställa krav på att man även ska tillhanda hålla taxitjänster i kommunen

Marie Svensson 

Finns det inga möjligheter för kommunen att ställa krav som "gynnar" kommunen

Admin Olle Karstorp 

klicka*

Admin Olle Karstorp 

Marie Olander, om du håller muspekaren över bilden kan du skicka på kugghjulet och minska upplösningen. Kanske hjälper det.

marie olander 

ok tack för svaren

marie olander 

ok tack för svaren

Simen Didrichsen 

Fungerer fint for meg

Marie Svensson 

Inga problem för mig

marie olander 

Är det bara jag som upplever att det hackar mycket i sändningen?

marie olander 

Är det bara jag som upplever att det hackar mycket i sändningen?

Admin Olle Karstorp 

Hej Simen, ja den skickas till er.

Marie Svensson 

Tack!

Admin Olle Karstorp 

Hej Marie, ja vi skickar ut dem till er som anmält er med mejladress till seminariet

Simen Didrichsen 

Legges presentasjonen ut?

Marie Svensson 

Får vi bilderna från seminariet?

mia lauren 

Gällande underleverantörer. I upphandlingen fick man inte lägga in en underleverantör som samtidigt la anbud. Tilldelning skedde och båda leverantörerna A och B kom med i varsin kategori. Kan kommunen neka företag A att lägga företag B som underleverantör? om att få lägga lägger

Ursula Annerfors 

Ursula Annerfors

-