comment
Comment
access_time
End of the game
 -  ends 
refresh
Overtime
swap_horizontal
Penalties
highlight_off
Penalty 
Nr.  
access_time
End of period 
access_time
Start of period 
star
 -  
Nr.  
Thomas Engström 

Tack för givande info!

Rodrigo Valenzuela 

Tack!

Jan Levin 

Förklara varför jämförelsemånaden inte kan ändras!!!!

Jan Levin 

Som företagare tog jag personligen inte ut lö i december 2019 samt januari-februari 2020, har därefter tagit ut lön varje månad. Vid första permitteringen fick jag därmed ingen ersättning. Vid ny ansökning kommer jag således inte få ersättning eftersom jämförelsemånaden ligger fast. Kan inte ny jämförelsemånad tillses?

Admin Olle Karstorp 

Mycket frågor i chatten idag och tyvärr kommer vi inte kunna svara på alla. För de frågor vi inte hinner svara på i dagens sändning hänvisar vi till Tillväxtverkets frågor och svar sida där ni kan skicka in era frågor. https://kundforum.tillvaxtverket.se/org/tillvaxtverket/create/

Kenth Bjuhr 

om man har avtal med Visita / HRF är det då ett kollektivt avtal som gäller för alla medlemmar?

Torbjörn Johansson 

När det gäller kravet på revisorsintyg, gäller gränsen på 400 000 i lönekostnader per bolag i en koncern?

Rodrigo Valenzuela 

Anställda som har timlön låt oss säga att jämförelsemånaden var 160h och vi söker nytt stöd. Där en månad är 176h ska lönen anges som referens månad dvs. lönen baseras på 160h och arbetsgivaren får stå för de 16h (dvs. inget stöd ges för den lönekostnaden)?

Ylva Jacobsson 

Om man haft en lönerevision efter att man fått ansökan beviljad, ska då redovisningen göras på den gamla eller den nya lönen- gäller det ni just pratar om!

Hans Persson 

marknadsmässig lön då jag heller inte får höja min lön

Peter Zacke 

Konsulter förbjudna - måste man avsluta med redovisningsbyrå?

Hans Persson 

Har avbetalat en utdelning från 2018 som en del av lön. Varför har ni stoppat dessa utbetalningar? Det gör att jag får ta ut en icke

Monica Högberg 

Om man ändrar permitteringsgraden måste väl nya avtal med facket skrivas?

Gudrun Blomberg 

Har jag uppfattat rätt att vi måste skriva ett nytt avtal. vi har haft stöd april-dec 2020 och de anställda är samma som tidigare?

Niklas Stach 

Om vi är redo att återbetala det utbetalade permitteringsstödet för månad 1, för att på så sätt skjuta fram vår jämförelsemånad en månad. Är det ok? Alltså kan vi byta jämförelsemånad på något vis?

Annika Magnusson 

Man kan väl inte ansöka retroaktivt om man inte gjort löneavdrag. Ska man då göra löneavdrag retroaktivt??????? SNÄLLA SVARA PÅ DETTA

Kenth Bjuhr 

om man har glömt att göra löneavdrag en månad, vad gäller då? kan man göra extra löneavdrag senare?

Annika Höglund 

Jag har ett avtal med vår personal från 1/12, nu har vi förstått att två av dem inte kan omfattas av stödet, behöver vi då göra om avtalet med facket? Eller kan vi bifoga det avtalet ändå? De personerna kommer inte att stå med i ansökan, endast i avtalet.

peter Hermansson 

Ja gärna 5 medskick nu !!

Monica Högberg 

Är det rätt uppfattat att även i maj -juni är ersättningsnivån 75%? Alltså ändrat från 50 % till 75%

Christina Williamsson Liw 

Kompetenshöjande insatser; varför omfattas inte alla avtal av det?? Vi tillhör SEKO:s avtalsområde

Ylva Jacobsson 

Kan ni snälla ge de 5 medskicken nu istället för i slutet. Kan inte vara med hela tiden

Thomas Engström 

Kan man ha konsulter i verksamheten och ändå ha rätt till korttidsstödet?

Ulrika Stenson 

Läste på er sida att rsättningsnivån ska minskas från 75% till 50% för maj-juni och därför kunde inte korttiden på individnivå slås ihop över månadskiftet april/juni?t

Rebecca Sjödin 

Man kan väl inte ansöka retroaktivt om man inte gjort löneavdrag. Ska man då göra löneavdrag retroaktivt???????

Rodrigo Valenzuela 

vad gör man då?

Rodrigo Valenzuela 

Finns ett fackförbund som endast skriver avtal 2 månader fram, går ej att göra längre perioder

Kornelia Juhas Löfberg 

Man kan väl inte ansöka retroaktivt om man inte gjort löneavdrag. Ska man då göra löneavdrag retroaktivt??????? Viktig fråga!!!

Annika Magnusson 

Man kan väl inte ansöka retroaktivt om man inte gjort löneavdrag. Ska man då göra löneavdrag retroaktivt???????

Monica Falkner 

Våra utbetalningar är stoppade för att vi har överklagat ett felaktigt beslut från er ang att en anställd som varit sjukskriven. Alla bevis är inskickade till er sedan flera månader tillbaks. Nu ligger ärendet fortfarande kvar hos er och "väntar" på att behandlas o skickas vidare till förvaltningsrätten. Varför måste detta ta flera månader och sedan säkert månader hos förvaltningsrätten. Företaget är ju i konkurs innan ni tagit beslut och som dessutom är ett felaktigt beslut av er. VEM ska vi kontakta för att få ett svar? Vi har ringt o mailat men inte fått svar. HUR länge ska sedan förvaltningsrätten behandla ärendet?

Charlotte A. 

Har ett avtal som gäller fram till sista mars (med ATO/fackliga org). Måste jag ha förlängt detta till den sista juni före det att ansökan öppnar?

Monica Högberg 

För att söka retroaktiv ersättning förutsätter väl att de anställda har korttidsarbetat och att de har fått lägre lön...

Lars M 

Om man har sökt 60% , men behöver under perioden vissa veckor gå upp i arbetstid, räcker det då att justera i återrapporteringen?

Rebecca Sjödin 

Ni sa att man kan justera permitteringsgrad retroaktivt om det går från t.ex. 80% till 60%. Går det lika bra om permitteringsgraden ökar?

Mathias Rexefjord 

Behöver man nytt avatal för om man låter en person gå upp och jabba för sjuka personer?

peter Hermansson 

KTP

Maria Hernell 

Hur lång tid får en överklagan ta?

Josefin Latvala 

Hur förhåller sig avtalsperioders brytpunkter, exempelvis om korttidsarbete nivå behöver ändras för en/enstaka anställd behöver företaget då gå in i samt avtala om en ny avtalsperiod?

Annika Höglund 

"Flaggas" föräldraledighet?

Annika Magnusson 

Hur kommer ni kunna göra automatiska avstämningar mot t ex arbetsgivardeklarationer nu när man till skatteverket rapporterar lön efter lönehöjning och till TVV när man söker bidrag använder lön innan lönerevisoin 2020. Det kommer ju uppenbart bli flaggning på de flesta ärenden eftersom det kommer skilja.

Helén Norberg 

Vad gäller vid bruttolöneavdrag personalbil och löneväxling pension. Vad ingår i ordinarie lön? Om två personer har samma månadslön och en har bruttoavdrag för personalbil och löneväxling pension -ska då lönesänkning göras på ordinarie lön före nedsättning, eller hanteras de olika?

Maria Hernell 

Om ett företag lämnat in ansökan om stöd i maj 2020 men med start av stöd juni 2020, vilken är då jämförelsemånad?

Annika Bergström 

Om vi sökt från mars 2020 och framåt vilken blir vår jfr månad?

Kjell Gran 

vi har en person som blev anställd 1 dec 2019 men eftersom vi betalar ut lön efterföljande månad syntes ingen lön i jmf-månaden, kan vi ändå få stöd för denne?

Josefin Strinnholm 

Om företaget har genomfört en verksamhetsövergång som var planerad och genomförd innan Corona slog ut, hur ser ni på jämförelse månad? Ett exempel, jämförelsemånad är januari 2020, verksamhetsövergång genomfördes 1 april så vid tidpunkten för jämförelsemånad fanns de anställda i andra bolag. Är du inte stödberättigad då trots att verksamhetsövergången var planerad och genomförd för dotterbolag inom en helägd koncern?

Kjell Gran 

räcker det med permitteringsavtal som man kommit överens med facket om, ett lokalt avtal

Joakim Slättegård 

Kan man söka permitteringen flera gånger? T ex för jan-mars nu efter 29 mars. Och därefter månadsvis framåt. Gäller för bolag som inte vet i förväg hur mycket permittering som kommer att behövas.

Christina Fahlgren-Lövheim 

Varför är jämförelsemånaden den samma 2021 som för 2020? Blir ett problem när man som vi anställt en ny medarbetare i maj 2020 och permitterade övriga från april 2020=jämförelsemån jan 2020.

Kenth Bjuhr 

Varför kan vi inte söka korttidspermittering för juni? Efter att sökt korttidspermittering för mars-april och sedan vid avstämning fortsatt söka för maj. Har väntat länge på att få information om avstämning för maj och att kunna fortsätta söka för juni, juli, aug så fick jag informationen 11 november om avstämning för maj och fortsatt ansökan senast 8 dec. När jag skall skriva in datum för juni så går det inte. Först from 1 juli går det att ansöka. Varför är juni stängd? Har inte kunnat göra avstämning för maj och fortsatt ansökan tidigare när jag loggat in på Tillväxtverket

Sara Johansson 

Från företagets start (2016) och till 31 dec 2019 har jag en medarbetare som jobbade på entreprenad då hen hade andra uppdrag men har alltså jobbat heltid hos mig sen 2016. Min jämförelsemånad är dec 2019 - ni har nekat denna person eftersom att hen inte fanns med bland lön dec. 2019. Men finns det någon möjlighet att överklaga och att detta kan godkännas ändå?

Ulrika Stenson 

Undrar om vi nu ansöker för dec-april kan vi då göra ansökan för maj-juni senare ?

Jan Levin 

En medarbetare har slutat och en ny har tillkommit sedan första jämförelsemånaden, kan den nyanställda ersätta den som slutat?

Rebecca Sjödin 

En anställd var frånvarande under jämförelsemånaden. Ni krävde att jag som arbetsgivare skulle bevisa att han fått ersättning från Fkassan, trots att jag som chef inte har rätt att få ut den uppgiften från Fkassan. Hur tänker ni där? Varför hämtar inte NI in uppgiften själva. Eller tittar på lönespecar, avtal och andra underlag som bevisar att personen var sjukskriven men har lön både före och efter???

Ulf Bäckström 

Om vi har en avtalsperiod för januari- april. Kan vi skriva ett nytt avtal som gäller fom 1 april, ex april-juni?

Rodrigo Valenzuela 

För att klargöra, referensmånaden är alltid densamma den ändras inte? Om anställda haft olika stödmånader så är fortfarande referans månaden den samma för alla?

Annika Bergström 

Är det så att man som hustru till ägare inte har rätt att bli permitterad och få stöd?

Camilla H. Lindh 

I en helägd koncern på 3 bolag med egna organisationsnummer där ett eller fler bolag är mer drabbade, hur ska man förhålla sig till regelverket då generellt?

Mathias Rexefjord 

Kan vi permittera enskilda avdelningar som har allvarliga problem, även om företaget som helhet inte drabbats lika hårt?

Jan Levin 

Som företagare tog jag personligen inte ut lö i december 2019 samt januari-februari 2020, har därefter tagit ut lön varje månad. Vid första permitteringen fick jag därmed ingen ersättning. Vid ny ansökning kommer jag således inte få ersättning eftersom jämförelsemånaden ligger fast. Kan inte ny jämförelsemånad tillses?

Viktoria Nilsson 

Den nya ansökan som man gör den 29/3 ni säger att den ska betalas ut vecka 14 görs detta trots att vi fortfarande inväntar pengar från 2020 som inte har kommit då ni inte har tagit tag i den ännu. Vi har ringt och ni har inte kunnat ge uppgifter på när 2020 stöd betala ut.

Kristina Johansson 

Två systerföretag hade beviljat stöd 2020. Sedan dess har vi fusionerat bolagen till ett. Gäller jämförelsemånaden bara för det bolag som är kvar nu? I så fall kan vi inte permittera någon av de anställda från bolaget som upphört?

Peter Zacke 

Om verksamheten drar igång i juni - går inte att ändra till 60% isf 80% i efterskott?

Admin Olle Karstorp 

Mathias - Sändningen kommer finnas på vår hemsida och kan ses i efterhand.

Admin Olle Karstorp 

Klinne - Länken till testet kommer finnas med i mailet med utvärderingen som skickas efter sändningen.

Mathias Rexefjord 

Spelar ni in detta för att kunna se detta igen?

Klinne Olsson 

Lägger ni ut länken till testet man kunde göra om man ville söka ersättning

Niklas Stach 

4. Kan du byta jämförelsemånad?

Catharina von Elern 

Behöver man numera göra avtal med anställda vid kompetensutveckling samt är det i så fall olika avtal om det finns kollektivavtal eller inte? samt gäller det oavsett om man söker något stöd för kompetensutveckling eller inte?

Stefan Atterlid 

Hej, Vi väntar på avstämning för juni-augusti, hoppas det blir klart snart. Kan vi söka nytt stöd den 29 mars och få pengar för december 2020-mars 2021 i april?

Ulf Bäckström 

Ni är väldigt hårda med bedömningar av regelverket, ex krav på 100% återbetalning vid någon dags försening på avstämning. dags avstämning. Är det ni som gör dessa, otroligt, hårda bedömningar, eller är det direktiv från regeringen?

Niklas Stach 

2. Hur lång tid kan man beräkna att överklagandeäranden tar? 3. Finns det några avgjorda (vägledande) fall som gäller a) om en anställd har fått en förtidslön som gör att hen ej har lön under jämförelsemånaderna, b) om en anställd har varit tjänstledig för studier (eventuellt specificera med omständigheterna kring dig och Simon) c) Detta om en anställd som blir helt utan stöd för att hen började 13 dagar för sent (detta kan möjligen också lyftas som en generellt fråga och inte enbart som en överklagandefråga, dvs finns det något sätt att inkludera dessa anställda vid senare ansökningar, så de arbetat över tre månader). D) eventuella andra specifika frågor om våra tveksamma fall

Niklas Stach 

1. Finns det någon vägledning om kompetensutveckling och hur det tolkas och kan användas?

Liselotte Andersson 

Varför är jämförelsemånaden den samma 2021 som för 2020? Blir ett problem när man som vi anställt en ny medarbetare i maj 2020 och permitterade övriga från april 2020=jämförelsemån jan 2020..

Catarina Westh 

Vi har inte fått svar på avstämning nr 2 än. Hur länge måste vi vänta på beslut?

Rebecca Sjödin 

Jag har överklagat ett enskilt personalärende, varför ska det ta flera månader att få besked? Enligt uppgift ligger det fortfarande för beredning hos er, det är inte ens skickat till Förvaltningsrätten?

Gunilla Eklund 

Väntar på avstämning för juni-augusti och hoppas verkligen det blir klart snart. Kan vi söka nytt stöd den 29 mars och få pengar för december 2020-mars 2021 nu?

Gudrun Blomberg 

En anställd har fått ett antal timmar mertid då kollega varit sjuk, hur hanterar man det vid avstämningen?

Markus Höglund 

Varför återbetalningsskyldig för att man missat en mobilsignering med en vecka vid andra avstämningen, det tog er nästan 5 månader att komma fram till ?

Christina Williamsson Liw 

Omfattas inte vi som tillhör SEKO:s avtalsområde inte av kompetenshöjande insatser? Av vilken anledning i så fall?

Peter Zacke 

Vet man om kravet på "tapp" innebär jämförelse apr-jun-20 mot lika katastrofal apr-jun -20 - dvs måste man ha tappat 35-45% av de 10% som fanns kvar förra året??

Jörgen Linse 

Jag mejlade en fråga i förväg, Linda Bergström svarade att den skulle besvaras, kommer så ske?

peter Hermansson 

Vad händer om en anställd som är KTP till 40% men sedan hamnar på 20 % pga att personen har varit tvungen att jobba pga sjukdom mm hos andra anställda?

Rebecca Sjödin 

Varför väntar ni med beslut för hela ärendet om man har överklagat ett enskilt personalärende som man fått avslag i?

Christina Williamsson Liw 

Revisorsyttrande på löner över 400 000 kr, är det på lön inkl. sociala avgifter?

Rebecca Sjödin 

Rebecca Sjödin

Christina Williamsson Liw 

Vid korttidspermittering på 80%, ska det dras 12% på bruttolönen på heltidslönen?

-