comment
Comment
access_time
End of the game
 -  ends 
refresh
Overtime
swap_horizontal
Penalties
highlight_off
Penalty 
Nr.  
access_time
End of period 
access_time
Start of period 
star
 -  
Nr.  
Mattias Davidsson 

Person tre i panelen utgår från att vi löst klimatfrågan när han diskuterar hur vi skall lösa klimatfrågan. "Omgivningen kommer att bli fossilfri"... Känns som en mycket märklig utgångspunkt.

Mattias Davidsson 

Person tre i panelen utgår alltså ifrån att vi kommer att lösa klimatfrågan i sin diskussion kring hur det skall går till. "Omgivningen kommer att bli fossilfri" är hans utgångspunkt.

Mattias Davidsson 

Och vilka är de tre i panelen?

Mattias Davidsson 

Vem är det som pratar?

-