Peter Lönnqvist 

Stort tack!

Anneli Sirsjö 

Peter - vad gäller de beräkningar du är efter så kan tobias.adielsson@svensktnaringsliv.se hjälpa dig.

Peter Lönnqvist 

Tack! Vi behöver förbättra på Lidingö.

Admin Jakob Steinstö 

Hej Peter. Det finns underlag på www.valfardsskaparna.se som beskriver företagens betydelse för kommunernas skatteintäkter. Vi har dessutom med beräkningar för varje kommun när vi genomför våra kommundialoger.

Peter Lönnqvist 

Bra presentation! Fråga: undersöker ni löpande beräknade skatteintäkteper kommun som genereras av företag, dvs ägare och anställda skrivna i resp. kommun?

-