comment
Comment
access_time
End of the game
 -  ends 
refresh
Overtime
swap_horizontal
Penalties
highlight_off
Penalty 
Nr.  
access_time
End of period 
access_time
Start of period 
star
 -  
Nr.  
Dag Wetterberg 

var finns den nya rapporten?

Catarina Nkembo 

Har laddat ner den redan:)

Catarina Nkembo 

Har laddat ner den redan:)

Britta Ahlström 

Foton avslöjar i viss grad etnicitet. Är de därmed att betrakta som känslig information?

Admin Olle Karstorp 

Hej Minna, tack för inputen. Vi tar det med oss.

n/a 

Finns det någon samverkan inom EU för att analysera rapporterade incidenter och gemensamt ta fram vägledningar/handlingsplaner för att förebygga liknande incidenter?

Minna Kallingar 

Förstår inte riktigt hur titeln till webinariet hänger ihop med innehållet, annars bra

Minna Kallingar 

Förstår inte riktigt hur titeln till webinariet hänger ihop med innehållet, annars bra

Admin Olle Karstorp 

Hej Per-Anders, ja. Den skickas ut

Per-Anders Abrahamsson 

Är det möjligt att få presentationen från dagens föreläsning tillsänt sig? Eller att ladda ner?

Admin Olle Karstorp 

Ber om ursäkt för den ofrivilliga pausen

Admin Olle Karstorp 

Tack!

Andreas Galistel 

Nu funkar det

n/a 

nej inget hörs

n/a 

nej inget hörs

Siv Lundin 

Ljudet?

Siv Lundin 

Ljudet?

Britta Ahlström 

ljudet försvann

Maria Hernell 

Fel på ljudet?

Annika Bröms 

Strul med ljudet?

Jessica Svensson 

ljudet är borta

Dennis Allard 

Nu dog mikrofonen

n/a 

ljudet är borta

n/a 

ljudet är borta

Andreas Galistel 

Nu försvann ljudet helt

Admin Olle Karstorp 

Ja, det kommer gå att titta på i efterhand.

Admin Olle Karstorp 

Hej Erica,

Dag Wetterberg 

E-mail löser man (enligt min mening) genom en tydlig IT- policy kombinerat med Integritetspolicy (i detta ingår gallringsregler)

Erica Lander 

Tyvärr hänger sig för mig konstant här. Kommer webinaret finnas tillgängligt efter livesessionen?

Admin Olle Karstorp 

Emelie, testa att ladda om eller håll muspekaren över bilden och klicka sen på kugghjulet. Där kan du välja vilken upplösning du vill ha. Hoppas att det hjälper. /Olle

Lars Persson 

Är inte reklamutskicket uppdraget, och ej behandling av personuppgiften?

Emelie Askmyr 

Vi upplever att livesändningen hänger sig väldigt mycket. Vet dock inte om detta bara är ett problem hos oss?

Catarina Nkembo 

Tack

Catarina Nkembo 

Tack

Lars Persson 

Utveckla gärna definitionen av PU-biträdet

Ann Östmar 

Får man skicka personuppgifter som tex anställningsuppgifter via intern mail inom företaget? Hur löser man det annars?

Andreas Levi 

Vad får man skriva i ett mejl? Räknas en mejlkonversation (som inte sparas) som datalagring enligt GDPR?

Britta Ahlström 

Vad gäller för gammal dokumentation? Vi, konsultbolag, har sparat material från gamla uppdrag där det kan finnas adresslistor o.dyl. Det skulle krävas oerhört mkt tid att gå igenom allt? Finns det någon annan väg att gå än att radera allt?

Susanne Bennström 

Är detta förfarande med ett godkännande OK?

Susanne Bennström 

Är detta förfarande med ett godkännande OK?

Susanne Bennström 

JAg arbetar i förskolan där många bilder tas och används i dokumentationer. Vårdnadshavare skriver under ett godkännande för många olika delar som t ex får ert barn vara med i dokumentation som visas utanför förskolan Ja /Nej. Barnens namn skrivs aldrig ut fullständigt

Kenneth Olsson 

Kan man be anställda om uppgift på närmaste anhörig?

Britta Ahlström 

Vi arbetar internationellt med bl.a. utbildningar. Vad gäller för registrering av icke EU-medlemmar? Är kraven desamma?

n/a 

Tillåten behandling av känsliga personuppgifter - du beskriver att det kan vara OK enligt arbetsrätt; jag antar att det innebär att vi inte behöver särskilt samtycke eller dylikt för att behandla känsliga personuppgifter (Ex vis sjukdom) som HR avdelning i verksamheten?

n/a 

Tillåten behandling av känsliga personuppgifter - du beskriver att det kan vara OK enligt arbetsrätt; jag antar att det innebär att vi inte behöver särskilt samtycke eller dylikt för att behandla känsliga personuppgifter (Ex vis sjukdom) som HR avdelning i verksamheten?

Pär Yngvesson 

Vi kommer inom kort att sjösätta en förmånsportal, Benify. Här kommer vi, förutom att kunna erbjuda olika förmåner och hantera friskvårdspeng, även publicera lönespecar. Inloggning via BankID eller användarnamn och lösenord. Vi har en person som inte vill lämna sitt samtycke till att företaget för över uppgifter till Benify. Är vi tvungna att lösa detta eller kan vi hävda att alla har godkänt detta genom det dokument som alla skrivit under och som ger företaget godkännande till att hantera personuppgifter i anställningsavtalet, och i olika system för att upprätthålla anställningsförhållandet?!

Maria Hernell 

Menar du att tillstånd att ex. maila lönespec. kan stå i anställningsavtalet som skrivs under av medarbetare? Eller måste det vara ett särskilt avtal?

Dennis Allard 

Vad gäller samtycke och de drar tillbaka sitt samtycke och ber om att radera men bokföringslagen säger att vi måste lagra. Räcker det med att anonymisera uppgifter i den mån det är möjligt?

Siv Lundin 

Kan jag skicka lönespec till privat mail/jobbmail

Siv Lundin 

Kan jag skicka lönespec till privat mail/jobbmail

n/a 

Finns det någon form av vägledning för loggning och gallring av loggar? Det är en kritisk komponent vid all IT-forensik och kan såklart innehålla personuppgifter. Med tanke på diverse exempel vi har sett på hur lång tid det tar att upptäcka ett intrång kan det vara bra att kunna spara loggar över en längre tid, men hur kan man motivera detta?

Dag Wetterberg 

Korrekthet (ord som ej finns) har bytts ut till "Riktighet"i den korrigerade översättningen

Admin Olle Karstorp 

Hej Siv, tyvärr lyckas jag inte lösa det. Min kollega som lyssnar samtidigt upplever inte samma problem. Hoppas att du ändå kan ha utbyte av webbinariet

Åsa Källbäck 

Hej, hur hanterar vi "underleverantörer", lönesystemleverantör som inte vill skriva DPA avtal utan hänvisar till sin hemsida?

Siv Lundin 

Hur går det med ljudet???

Britt-Marie Lithander 

Hej, Vi står inför medarbetarsamtal. Det sparas på olika sätt, pärmar, filer i ett mappskåp etc. Hur ser man på detta?

Siv Lundin 

Tack

Admin Olle Karstorp 

Hej Siv, vi ska se vad vi kan göra.

Samuel Sandberg 

Vad behöver man tänka på om man har kunder som vill veta vem som kommer till dem. Kan vi lämna ut den anställdes namn? Vad bör man tänka på i sådana fall?

Marina Fondelius 

Hur samarbetar ni med SKL i deras arbete med att förtydliga och vägleda kommuner kring personuppgiftsansvar och scenarion kring personuppgiftsbiträdesavtal?

Admin Olle Karstorp 

Hej Marika. Ja, det kommer att läggas ut i efterhand

Siv Lundin 

ja

Siv Lundin 

ja

Admin Olle Karstorp 

Hej Siv, även nu när Carolina pratar?

Siv Lundin 

Har också dåligt ljud det ekar

Siv Lundin 

Har också dåligt ljud det ekar

Marika Axelson 

Kommer ni lägga ut detta webbinar så vi kan ta del av detta även i efterhand?

n/a 

Har ni några indikationer på hur Cloud act kommer att påverka arbetet med GDPR? Det man hittils har kunnat läsa från exempelvis eSam är att de rekommenderar att inte lagra hemlig information i molntjänster från amerikanska leverantörer. Finns det något mer konkret om personuppgifstbehandling och om standardavtalsklausulerna eller EU-US privacy shield certifiering fortfarande kommer vara tillräckligt för att lämna ut uppgifter till amerikanska leverantörer?

Catarina Nkembo 

Som representant för andra företag, måste vi lämna ut kontaktuppgifter på våra kunder till de företag vi representerar?

Catarina Nkembo 

Som representant för andra företag, måste vi lämna ut kontaktuppgifter på våra kunder till de företag vi representerar?

Admin Olle Karstorp 

Hej, tack Andreas. Vi noterade det. Hoppas att Carolina hörs

Elisabeth Jonsson 

Dåligt ljud!!! Det ekar

Andreas Galistel 

Inte säker på att hans mikrofon fungerar som den ska.

Marika Axelson 

Mannen hörs väldigt dåligt

Admin Olle Karstorp 

Vi kommer under presentationen bryta ett par gånger och samla upp era frågor.

Kerstin Stenberger 

Hej! Om man i en enkät till personal frågar efter ev allergier. Är det att räkna som känsliga uppgifter och behöver samtycke att inhämta. Personerna lämnar in enkäten anonymt.

Therese Forslund 

Hej! När hyresgäster ställer sig i bostadskö hos oss, då anmäler de ofta en medsäkande och deras uppgifter. är detta ett GDPR problem för oss, då medsökande inte har fysiskt skrivit in sig och godkänt våra personuppgiftslagring som den "vanliga" sökande har gjort.

Susanne Hassler 

Vilka regler gäller egentligen för HR-avdelning som ju måste hantera viss känslig information gällande våra medarbetare?

Susanne Hassler 

Vilka regler gäller egentligen för HR-avdelning som ju måste hantera viss känslig information gällande våra medarbetare?

Admin Olle Karstorp 

Tack för era frågor, fortsätt gärna att fråga under webbinariets gång. Flera av de frågor som hittills har kommit in kommer Carolina att besvara under webbinariet.

Admin Olle Karstorp 

Hej,

Maria Hernell 

Vi har ett digitalt tidsrapporteringssystem där anställda rapportera in även frånvaro. Är detta känsliga uppgifter där ex. en underskrift från anställda krävs för att godkänna detta? Dessa frånvarotimmar mailas även som bifogad fill till vår redovisningsbyrå, är det OK? Lönespecifikation mailas till oss från redovisningsbyrå, är det OK?

Emmie Lundahl 

Vad gäller för personuppgifter som finns tillgängliga på tex. hemsidor. Måste dessa skyddas genom biträdesavtal?

Marika Axelson 

Kommer vi ha tillgång till detta webbinar i efterhand, så att frånvarande personal idag kan ta det av det?

Ann Östmar 

Hur redan man ut med vilka kunder och leverantörer man måste ha biträdesavtal?

Ann Östmar 

Tidigare mailade vi lönespecifikationer till anställda men nu loggar de anställda själva in i lönesystemet med användarnamn och kod för att se sin spec. I vissa fall önskar tidigare anställda att vi mailar specar till dem, är det ok? Om inte, är det ok om man lägger till en text där de godkänner att vi mailar detta?

Ann Östmar 

Hej, vi har funderingar gällande jobbansökningar vi får in. De kan idag ansöka via web:formulär på vår hemsida vilka vidarebefordras till en specifik mailbox hos oss alternatvit maila sina ansökningar till oss? Är detta ok?

-