comment
Comment
access_time
End of the game
 -  ends 
refresh
Overtime
swap_horizontal
Penalties
highlight_off
Penalty 
Nr.  
access_time
End of period 
access_time
Start of period 
star
 -  
Nr.  
Admin Olle Karstorp 

Hej Anna-Lena, det kommer i mejl till dig inom kort

Anna-Lena Andersson 

Var finns PP-materilet?

Admin Olle Karstorp 

Tack själv

Marcus Ekström 

tack

Admin Olle Karstorp 

Marcus, mejla Carina på Carina.Lindfelt@svensktnaringsliv.se

Marcus Ekström 

Om så blir detta i praktiken tvingande att erbjuda heltidsanställningar för samtliga arbetsgivare?

Marcus Ekström 

Stämmer det?

Marcus Ekström 

I nuvarande LAS är det motsvarande 2års heltid de senaste 5 åren som räknas. I nuvarande förslag är det 1 år oavsett om personen har jobbat 8h i månaden eller heltid

Anna-Lena Andersson 

Kommer möjligheterna att förena studier och arbetslöshet att förändras?

Lotta Hillbom 

Stämmer det att benämningen på Allmän visstidsanställning kommer ändra namn till Särskild visstidsanställning?

Anneli Jansson 

Kan även de som har en anställning få hjälp av TRR med vad de kan utbilda sig inom.

Anna-Lena Andersson 

Kommer även möjligheterna för den som är arbetslös och stämplar att förändras?

Magnus Nanne 

Angående arbetsbrist och avtalsturlista: I nuläget finns via omställningsavtal och bransch-avtal en skyldighet att förhandla om avtalsturlista först - innan man tittar på turordning enligt LAS. I praktiken är det väldigt sällan fack-klubbar eller ombudsmän på riktigt kan tänka sig att diskutera detta. Någon ljusning i nytt huvudavtal?

Ylva Jacobsson 

Viss-tid 1 år, påverkar det även vikariat. Eller går det som en egen tidsbegränsad form som tidigare?

Admin Olle Karstorp 

Tack för din fråga Sara. Jag skickar in den till Carina mot slutet av sändningen

Sara L 

Vi talade om allmän visstidsanställning gällande LAS och att det var 1 år tills man måste erbjuda tillsvidare, inte två som idag. Och att man inte kunde använda sig av bemanning lika frikostigt. Hur mer exakt påverkar det bemanningsföretag? :)

-